Хандивлах

Хүүхдүүдэд хүүхэд ахуй цагын өгөхийн тулд хандивлах

Түншлэл

Хүүхдүүдэд гэрэлт ирээдүй бэлэглэх зорилгоор хамтран ажиллах

Сайн дурын ажил

Хүүхдүүдэд гэрэлт ирээдүйг бэлэглэх сайн дурын ажил хийх

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!