Сайхан сэтгэлийн хандив

Таны тусламж нийгмийн эмзэг
бүлгийнхэнд шууд хүрнэ

Та хүүхдүүдэд бэлэг өгөхөөр бол шууд КНХС-ийн төв оффис дээр авчирч өгөхийг хүсэж байна. Энэ нь бидэнд гаалийн татвар болон шуудангийн тээврийн зардлыг хэмнэхэд туслах юм. Хэрвээ та хүсвэл бид тантай хамт болон таны өмнөөс худалдан авалт хийж баримтыг гэрэл зургийн хамтаар илгээж өгч болно.

Доорх маягтыг бөглөснөөр бид танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!