Сайхан сэтгэлийн хандив

Таны тусламж нийгмийн хамгийн эмзэг
бүлгийнхэнд шууд хүрнэ

Гаалийн хураамж өндөр өртөгтэй болохоор хандивлагчдын сэтгэлийн бэлэг нь шимэгддэг тул бид ачаагаар ирүүлсэн бэлэгнээс илүүтэйгээр шууд гар дээр авчирж өгсөн бэлэгийг илүүд үздэг. Мөн бид таны өмнөөс дэлгүүр орох, эсвэл бусад төрлийн худалдан авалт хийж баримтыг гэрэл зургийн хамт илгээж өгдөг.

Доорх маягтыг бөглөнөөр бид танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!