ĐỂ LẠI DI SẢN BỀN VỮNG ĐỂ XÂY DỰNG
MỘT THẾ GIỚI TỐT HƠN CHO CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI

Để lại một phần di sản trong Di chúc của bạn có thể là món quà đáng quý góp phần thay đổi thực tế khó khăn mà rất nhiều trẻ em đang phải đối mặt. Dù lớn hay nhỏ, BẠN đều có thể tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Tại sao một món quà trong Di chúc của tôi cho CNCF lại quan trọng đến vậy?

Để lại một món quà trong Di chúc của bạn sẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em – tương lai của thế giới.

Quà tặng trong Di chúc sẽ mang lại cho CNCF nguồn quỹ cần thiết để tiếp cận và hỗ trợ thiết yếu cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bạn có thể chắc chắn rằng một món quà trong Di chúc của bạn sẽ thay đổi cuộc đời của trẻ em.

Tại sao tôi nên để lại một món quà trong Di chúc của mình cho CNCF?

Với hơn 34 năm nỗ lực hoạt động giúp đỡ trẻ em, cho đến khi tất cả mọi trẻ em đều được bảo vệ, chúng tôi sẽ không dừng lại.

Phương pháp tiếp cận toàn diện của CNCF trong giai đoạn tuổi thơ đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi, hơn cả việc đáp ứng các nhu cầu thể chất cơ bản. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để nuôi dưỡng tiềm năng của trẻ theo cách công nhận mỗi trẻ em là một cá nhân có nhu cầu khác nhau, cả về thể chất và tình cảm, cũng như coi trọng giá trị tinh thần riêng của trẻ.

Các chương trình của CNCF giải quyết vấn đề nghèo đói từ gốc rễ với trọng tâm dài hạn là cung cấp một môi trường nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển cá nhân toàn diện. Bạn có thể biết rõ khoản đóng góp của bạn được sử dụng một cách cụ thể như thế nào.

CNCF là một trong những tổ chức phi chính phủ có thâm niên hoạt động lâu nhất tại Việt Nam và Mông Cổ. Những nỗ lực của nhà sáng lập- bà Christina Noble và Hiệp Hội nhằm nêu bật lên thực trạng đáng lo ngại của trẻ em trên toàn cầu, cũng như hỗ trợ trong việc thúc đẩy cải cách và thay đổi xã hội ở Việt Nam và Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu hiểu biết đa văn hóa, giao tiếp và thay đổi thái độ của từng cá nhân từ đại diện chính phủ đến trẻ em đường phố.

 

Liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin

Tại sao một món quà trong Di chúc của tôi cho CNCF lại quan trọng đến vậy?

Để lại một món quà trong Di chúc của bạn sẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em – tương lai của thế giới.

Quà tặng trong Di chúc sẽ mang lại cho CNCF nguồn quỹ cần thiết để tiếp cận và hỗ trợ thiết yếu cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bạn có thể chắc chắn rằng một món quà trong Di chúc của bạn sẽ thay đổi cuộc đời của trẻ em.

Tại sao tôi nên để lại một món quà trong Di chúc của mình cho CNCF?

Với hơn 34 năm nỗ lực hoạt động giúp đỡ trẻ em, cho đến khi tất cả mọi trẻ em đều được bảo vệ, chúng tôi sẽ không dừng lại.

Phương pháp tiếp cận toàn diện của CNCF trong giai đoạn tuổi thơ đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi, hơn cả việc đáp ứng các nhu cầu thể chất cơ bản. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để nuôi dưỡng tiềm năng của trẻ theo cách công nhận mỗi trẻ em là một cá nhân có nhu cầu khác nhau, cả về thể chất và tình cảm, cũng như coi trọng giá trị tinh thần riêng của trẻ.

Các chương trình của CNCF giải quyết vấn đề nghèo đói từ gốc rễ với trọng tâm dài hạn là cung cấp một môi trường nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển cá nhân toàn diện. Bạn có thể biết rõ khoản đóng góp của bạn được sử dụng một cách cụ thể như thế nào.

CNCF là một trong những tổ chức phi chính phủ có thâm niên hoạt động lâu nhất tại Việt Nam và Mông Cổ. Những nỗ lực của nhà sáng lập- bà Christina Noble và Hiệp Hội nhằm nêu bật lên thực trạng đáng lo ngại của trẻ em trên toàn cầu, cũng như hỗ trợ trong việc thúc đẩy cải cách và thay đổi xã hội ở Việt Nam và Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu hiểu biết đa văn hóa, giao tiếp và thay đổi thái độ của từng cá nhân từ đại diện chính phủ đến trẻ em đường phố.

Liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin

Làm thế nào để tôi để lại một món quà trong Di chúc của tôi?

Thật dễ dàng để lại một món quà trong Di chúc của bạn. Khi lập hoặc cập nhật Di chúc, bạn chỉ cần cho luật sư biết ý định của bạn. Bạn không cần phải cho chúng tôi biết và có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào.

Chúng tôi giới thiệu những thuật ngữ thường dùng khi lập một khoản quyên góp di sản:

Tôi quyên góp cho Christina Noble Children’s Foundation (Số đăng ký từ thiện của Anh: 1007484) ở 38 Deodar Road, London, Vương quốc Anh, SW15 2NN.

a. Tổng số (thêm số tiền bằng số và bằng chữ); hoặc

b. (thêm một mục cụ thể) hoặc tất cả tài sản của tôi, dưới tên (thêm tên tài sản) và nằm tại (thêm vị trí của tài sản)

c. Tất cả (thêm hoặc một phần) phần còn lại của tài sản của tôi

tôi muốn (i) yêu cầu của tôi được Christina Noble Children’s Foundation áp dụng cho các mục đích từ thiện và (ii) các biên nhận và chứng từ sẽ được gửi đến cho người thi hành Di chúc này.

CNCF khuyến nghị rằng từ ngữ nên được kiểm tra và chấp thuận bởi đại diện pháp lý được chỉ định. Đối với bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách hoàn thành biểu mẫu bên dưới.

see the impact

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!