Việt Nam

Số từ thiện đã đăng ký:

68 / CNV-VPDA 18/3/2014 -18/3/2024
Do Vụ Đối ngoại Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp

Để quyên góp, tài trợ và Yêu cầu chung ng:

Số điện thoại:

+ 84 (0) 28 3932 6484

Đối với hợp tác truyền thông:

Địa chỉ bưu điện:

Vì lý do bảo mật, chúng tôi không hiển thị địa chỉ hoạt động của mình trực tuyến, vui lòng liên hệ qua thông tin ở trên.

Liên hệ tham quan dành cho Doanh nghiệp

Đối với các yêu cầu tham quan dành cho Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây

Tham quan Hiệp Hội

Để đặt lịch thăm Trung tâm Y tế & Xã hội Sunshine của Hiệp hội, hãy liên hệ:
visits.vn@cncf.org hoặc hoàn thành biểu mẫu bên dưới:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!