Việt Nam

Số từ thiện đã đăng ký:

68 / CNV-VPDA 18/3/2014 -18/3/2024
Do Vụ Đối ngoại Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp

Để quyên góp, tài trợ và Yêu cầu chung ng:

Số điện thoại:

+ 84 (0) 28 3932 6484

Đối với hợp tác truyền thông:

Địa chỉ bưu điện:

Vì lý do bảo mật, chúng tôi không hiển thị địa chỉ hoạt động của mình trực tuyến, vui lòng liên hệ qua thông tin ở trên.

Liên hệ tham quan dành cho Doanh nghiệp

Đối với các yêu cầu tham quan dành cho Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây

Do sự bùng phát của virus Corona (COVID-19) gần đây, để đảm bảo an toàn cho tất cả du khách và để bảo vệ trẻ em do chúng tôi chăm sóc, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng các chuyến thăm đến Christina Noble Children’s Foundation sẽ ngưng  lại cho đến khi có thông báo mới.

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, nhân viên và tình nguyện viên, chúng tôi tạm thời không nhận khách thăm.

Chúng tôi muốn xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và mong bạn thông cảm cho vấn đề này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp một chuyến thăm khác trong tương lai gần.

Tham quan Hiệp Hội

Để đặt lịch thăm Trung tâm Y tế & Xã hội Sunshine của Hiệp hội, hãy liên hệ:
visits.vn@cncf.org hoặc hoàn thành biểu mẫu bên dưới:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!