TẠI IRELAND

SỰ KIỆN GÂY QUỸ

Bạn có thể chung tay với chúng tôi từ Ireland
và giúp tạo nên những tác động tích cực

Tìm kiếm một TRẢI NGHIỆM
đầy HỨNG KHỞIXỨNG ĐÁNG,
trong đời?

Tình nguyện viên ở Ireland

CNCF luôn tìm kiếm những cá nhân truyền cảm hứng gây quỹ nhằm giúp Hiệp hội tiếp tục công việc cứu sống trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Từ việc bán bánh ở trường và câu lạc bộ ăn tối cho đến leo núi và thử thách bản thân về thể chất, bạn có thể gây quỹ bằng các hoặc động tương tự để giúp thay đổi cuộc sống của những người đang gặp khó khăn. Tìm hiểu thêm: Gây quỹ tại Ireland

Gây quỹ ở Ireland

We are always looking for inspirational individuals to help raise funds to help CNCF continue their live-saving work for some of the world’s most disadvantaged children and communities. From school bake sales to fashion shows, to climbing mountains and challenging yourself physically, you can fundraise for CNCF and in doing so, help to transform the lives of those who need it most. Get in touch to find out more! Find out more: Fundraise in Ireland

Contact our CNCF Ireland representatives below to find out more about volunteering in Ireland, fundraising in Ireland, donating to the Ireland for tax benefits or for any other questions you might have

Gặp gỡ đại diện của CNCF Ireland

Monica Kelly

Quản lý văn phòng

Evan Cooper

Điều phối viên Truyền thông và Gây quỹ

One Person Can Make A Difference From Ireland.
You Can Make A Difference.

Our Partners:

Companies and institutions that help us make a difference.
We are deeply thankful to all of them.

Sign up to the Ireland newsletter

Don’t miss out on our latest Ireland fundraising news,
upcoming Ireland fundraising events, campaigns and activities.

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!