CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI


  • HEALTHCARE


  • EDUCATION


  • COMMUNITY
    DEVELOPMENT

Từ chính tuổi thơ của mình, Christina biết sâu sắc thế nào là cảm giác bị từ chối các quyền con người cơ bản, bị cô lập và bị gạt ra ngoài lề xã hội cũng như tồn tại trên đường phố. Chính nghịch cảnh quá khứ này đã truyền cho cô niềm đam mê về quyền trẻ em trên toàn thế giới.
Kể từ khi đến Việt Nam (1989) và Mông Cổ (1997), Christina và tổ chức của mình đã thành lập hơn 160 dự án cung cấp các dịch vụ nhân đạo về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng cho trẻ em dễ bị tổn thương và nghèo khổ cùng gia đình và các cộng đồng nông thôn nghèo. Cho đến nay, các dự án này đã hỗ trợ gần 900.000 trẻ em và nói chung đã tác động đến cuộc sống của hơn 1.000.000 trẻ em và người lớn.
Christina là tác giả của hai cuốn tự truyện bán chạy nhất thế giới, “Bridge Across My Sorrows” (1994) và Mama Tina (1997) và nhân vật truyền cảm hứng của bộ phim tiểu sử “NOBLE” (2014) đã giành được bảy giải thưởng điện ảnh quốc tế, Christina đã cũng là chủ đề của hai bộ phim tài liệu dài từng đoạt giải – Mama Tina (1997) và ‘In A House That Cease to Be‘ (2014).

Phim:
NOBLE (Phát hành năm 2014)

Biên niên sử về cuộc đời của Christina và cách Hiệp Hội hình thành.

Những cuốn sách:
‘Bridge Across My Sorrows’ (1994) và phần tiếp theo ‘Mama Tina’ (1999)

Tìm đọc thêm về cuộc đời của Christina Noble trong cuốn tự truyện bán chạy nhất thế giới.

The Phim tài liệu:
In a House That Ceased To Be

 

THẾ HỆ NOBLE

Các con của Christina là Helenita, Nicolas và Androula đã làm việc bên cạnh Bà trong suốt 25 năm qua. Năm 2016, Helenita Noble đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành để bắt đầu quá trình chuyển đổi từ một tổ chức gia đình sang một tổ chức bền vững độc lập với việc thành lập một hội đồng quản trị độc lập, CNCF International, được công bố vào tháng 1 năm 2018.

Vào năm 2019, Christina Noble, cùng con gái, Giám đốc điều hành Helenita Noble và cháu trai, Thomas Minter, Giám đốc Hoạt động Mông Cổ, vẫn tiếp tục là nguồn động lực cho Hiệp Hội.

Helenita Noble

Giám đốc điều hành

Thomas Minter

Giám đốc điều hành, Mông Cổ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!