Về CNCF

Chống lại đói nghèo

Các chương trình của CNCF giải quyết vấn đề nghèo đói từ gốc rễ với trọng tâm dài hạn là cung cấp một môi trường nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển cá nhân toàn diện.

Lịch sử của chúng tôi

CNCF là một trong những tổ chức phi chính phủ có thâm niên hoạt động lâu nhất tại Việt Nam và Mông Cổ. Những nỗ lực của nhà sáng lập- bà Christina, và Hiệp Hội nhằm nêu bật lên thực trạng đáng lo ngại của trẻ em trên toàn cầu, đã hỗ trợ trong việc thúc đẩy cải cách và thay đổi xã hội ở Việt Nam và Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu hiểu biết đa văn hóa, giao tiếp và thay đổi thái độ của từng cá nhân từ đại diện chính phủ đến trẻ em đường phố.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện

Phương pháp tiếp cận toàn diện của CNCF trong giai đoạn tuổi thơ đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của chúng tôi, vượt trên cả việc đáp ứng các nhu cầu thể chất cơ bản. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để nuôi dưỡng tiềm năng của trẻ theo cách công nhận mỗi trẻ em là một cá nhân có nhu cầu khác nhau, cả về thể chất và tình cảm, cũng như coi trọng giá trị tinh thần riêng của trẻ.

“Trẻ em cần tình yêu thương, lắng nghe, thấu hiểu và quyền được lên tiếng.
Mỗi đứa trẻ, dù là da màu, da trắng, da vàng, giàu hay nghèo, đều phải được đối xử bình đẳng. ”

Christina Noble –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!