Báo cáo

 1. Báo cáo năm 2022

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  2022 Annual Report

  Bầu trời xanh làng Ger

  Chương trình tặng quà

  Giáo dục

  Bầu trời xanh Nghệ thuật & Âm nhạc

  Trường Mầm Non Bầu Trời Xanh

  Chương trình thể thao bầu trời xanh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trung tâm Phục hồi chức năng Chương trình Giáo dục Thanh thiếu niên

  Chăm sóc sức khỏe

  BayARTai Programme

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình Hỗ trợ Y tế & Trao đổi Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Ngôi nhà ánh nắng

  Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Khiếm Thị Tây Ninh

 2. Báo cáo năm 2021

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật & âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Blue Skies Sports Programme

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trung tâm Phục hồi chức năng cho Chương trình Giáo dục Thanh thiếu niên

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 3. Báo cáo năm 2020

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trung tâm Phục hồi chức năng cho Chương trình Giáo dục Thanh thiếu niên

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình hỗ trợ xe đạp

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 4. Báo cáo năm 2019

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trường tiểu học Ánh Sáng

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Các dự án vốn

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 5. Báo cáo năm 2018

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trường tiểu học Ánh Sáng

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Các dự án vốn

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 6. Báo cáo năm 2017

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trường tiểu học Ánh Sáng

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Các dự án vốn

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 7. Báo cáo năm 2016

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trường tiểu học Ánh Sáng

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Các dự án vốn

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

 8. Báo cáo năm 2015

  Báo cáo Dự án Mông Cổ

  Phát triển cộng đồng

  Làng Ger bầu trời xanh

  Chương trình Give-A-Ger

  Giáo dục

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Trường mẫu giáo Blue Skies

  Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình học bổng giáo dục

  Chăm sóc sức khỏe

  Chương trình chăm sóc sức khỏe

  Báo cáo Dự án Việt Nam

  Giáo dục

  Chương trình bảo trợ trẻ em

  Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

  Chương trình học bổng giáo dục

  Trường tiểu học Ánh Sáng

  Chăm sóc sức khỏe

  Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

  Trung tâm Y tế & Xã hội

  ​Phát triển cộng đồng

  Các dự án vốn

  Mái Ấm Ánh Sáng

  Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

“Khi tôi mới biết đến CNCF, đây là một tổ chức được thành lập để giúp đỡ trẻ em kém may mắn nhưng với cơ cấu cần phải chuyển đổi từ một tổ chức gia đình tự quản sang một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Trong bốn năm qua, CNCF đã chuyển đổi, cùng với Hội đồng quản trị quốc tế làm việc để thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và kiểm soát tài chính, qua đó đảm bảo rằng khi ủng hộ cho CNCF, các nhà tài trợ biết được số tiền sẽ được chi sao cho phù hợp với nhiệm vụ của Hiệp hội. Tôi rất vui khi trở thành một phần của CNCF và trông chờ được tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình đối với trẻ em Việt Nam, Mông Cổ, và có thể là với những quốc gia khác đang cần mình trong những năm tháng tới.”

– Michael Lonergan, Giám đốc Kiểm toán & Tài chính CNCF

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!