Our consolidated group financial statements for 2019 have been delayed due to the impact of COVID-19. The audits of all of the individual entities in the CNCF group, with the exception of CNCF France which is not required to be audited, have been completed and all have been given unqualified audit opinions. The consolidated group financial statements will be available on the website as soon as the auditors have completed the compilation engagement.

CNCF Anti Money Laundering Policy and Procedures 2024

CNCF Global Child Protection and Safeguarding Policy and Procedures 2024

CNCF Global Privacy Policy 2024

CNCF Images - Visitors Agreement 2024

CNCF Vietnam Daily Visitors Policy and Guidelines 2024

CNCF Visitors Policy and Procedures 2024

“Khi tôi mới biết đến CNCF, đây là một tổ chức từ thiện được thành lập để giúp đỡ trẻ em kém may mắn nhưng với cơ cấu tổ chức cần phải chuyển đổi từ một tổ chức gia đình tự quản sang một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Trong bốn năm qua, CNCF đã chuyển đổi, cùng với Ban Quốc tế làm việc để thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị công ty và kiểm soát tài chính để đảm bảo rằng các nhà tài trợ có thể cung cấp cho CNCF khi biết rằng số tiền sẽ được chi theo nhiệm vụ của CNCF. Tôi rất vui được trở thành một phần của CNCF và tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều năm nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình đối với trẻ em Việt Nam, Mông Cổ và có lẽ, một số quốc gia khác có nhu cầu .”

– Michael Lonergan, Giám đốc Kiểm toán & Tài chính CNCF –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!