Tài trợ giáo dục cho trẻ trong một tháng

Cung cấp dịch vụ y tế thiếu yếu cứu sống hàng tháng cho trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi

Cung cấp các buổi tư vấn cho trẻ em bị sang chấn tâm lý

Mua sách giáo khoa, đồng phục và văn phòng phẩm cho 4 học sinh

Cung cấp thực phẩm cho cả gia đình trong một tháng

Cung cấp chăn mùa đông, quần áo và thực phẩm cho một gia đình đang cần.

Các cộng đồng vốn đang sống trong cảnh nghèo đói nay lại càng khủng hoảng hơn nữa do tác động của đại dịch.

Những cơ hội đổi đời nhỏ bé mà họ từng có, giờ đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Việc cung cấp các dịch vụ nhân đạo của CNCF là chìa khóa để bảo vệ hàng nghìn trẻ em có nguy cơ bỏ học rất cao và ngày càng dễ bị tổn thương bởi mọi hình thức bóc lột và lạm dụng.

Khoản quyên góp của bạn, bất kể là bao nhiêu, sẽ trực tiếp giúp hỗ trợ thay đổi cuộc sống cho một trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình của chúng. Bạn sẽ giúp họ được an toàn, được giáo dục và có thể sống sót sau tác động tàn khốc của đại dịch toàn cầu để họ có thể nâng bản thân, gia đình và cộng đồng của họ thoát khỏi đói nghèo

 

#Cùng nhau mạnh hơn

 

Thay đổi cuộc sống thông qua Tài trợ trẻ em CNCF
Xem video bên dưới.

View the video below.  

 

One Person Can Make A Difference.

You Can Make A Difference. 

www.cncf.org

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!