ХОЙЧ ҮЕДЭЭ САЙХАН ДУРСАМЖ ҮЛДЭЭХИЙН ТУЛД ИЛҮҮ ДЭЭР ЕРТӨНЦИЙГ БИЙ БОЛГОХ

Таны гэрээслэн үлдээх бэлэг нь маш олон хүүхдэд тулгарч буй хүнд хэцүү байдлыг өөрчлөх насан туршийн бэлэг байх болно. Таны бэлэг их бага байхаас үл хамааран маш том өөрчлөлтийг хийж чадна.

КНХС-д яагаад бэлэг гэрээслэн үлдээх нь чухал вэ?

Таны гэрээслэн үлдээх бэлэг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд илүү сайхан ертөнцийг бий болгоход туслахаас гадна зорилтот бүлэг буюу эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн амьдралыг өөрчлөх, тэднийг эрсдлээс аврах, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг бидэнд бүрдүүлж өгдөг. Таны тусламж хүүхдийн амьдралыг өөрчилж чадна гэдэгт та итгэлтэй байж болно.

Та яагаад КНСХ-д бэлэг гэрээслэн үлдээх ёстой вэ?

Бид 34 гаруй жилийн турш хүүхдүүдийн төлөө ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхэд бүрийг аюулгүй болтол зогсолтгүйгээр ажиллах болно.

КНХС-ийн хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн цогц арга барил нь бидний ажлын гол цөм бөгөөд анхаарал халамжийг бие махбодийн үндсэн хэрэгцээнээс илүүд тавьж ажилладаг. Манай хөтөлбөрүүд нь залуучууддаа бие бялдар, сэтгэл санааны хувьд өөр өөр хэрэгцээтэй хувь хүн гэдгийг ойлгуулж, тэдний онцгой зан чанарыг үнэлэж, үүнийг нь хөгжүүлэхээр загварчлагдсан.

КНХС-ийн хөтөлбөрүүд нь ядуурлын асуудлыг үндсээр нь авч үздэг бөгөөд урт хугацааны туршид хувь хүний бүх талын хөгжлийг дэмжих орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Та мөнгөө хэрхэн юунд зарцуулагдаж байгааг өөрийн биеэр харж, мэдрэх болно. КНХС нь Вьетнам болон Монгол улсад урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын нэг юм. Кристина болон түүний сан хүүхдийн зовлон зүдгүүрийг дэлхийн хэмжээнд онцлон харуулахаар чармайн ажилладаг. Ингэснээр Монгол болон Вьетнам улсын төрийн албан хаагчдын хувь хүний хандлагыг гэр оронгүй болон хүнд хүчир хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн төлөө өөрчлөх шаардлагатай байгааг ойлгуулж, соёл хоорондын харилцан ойлголцол, харилцаа холбоог идэвхижүүлэх замаар нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийхэд нөлөө үзүүлсэн.

 

КНХС-д яагаад бэлэг гэрээслэн үлдээх нь чухал вэ?

Таны гэрээслэлдээ оруулсан бэлэг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд илүү сайхан ертөнцийг бий болгоход тусална.

Таны гэрээслэн үлдээх бэлэг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд илүү сайхан ертөнцийг бий болгоход туслахаас гадна зорилтот бүлэг буюу эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн амьдралыг өөрчлөх, тэднийг эрсдлээс аврах, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг бидэнд бүрдүүлж өгдөг. Таны тусламж хүүхдийн амьдралыг өөрчилж чадна гэдэгт та итгэлтэй байж болно.

Та яагаад КНСХ-д бэлэг гэрээслэн үлдээх ёстой вэ?

Бид 34 гаруй жилийн турш хүүхдүүдийн төлөө ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхэд бүрийг аюулгүй болтол зогсолтгүйгээр ажиллах болно.

КНХС-ийн хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн цогц арга барил нь бидний ажлын гол цөм бөгөөд анхаарал халамжийг бие махбодийн үндсэн хэрэгцээнээс илүүд тавьж ажилладаг. Манай хөтөлбөрүүд нь залуучууддаа бие бялдар, сэтгэл санааны хувьд өөр өөр хэрэгцээтэй хувь хүн гэдгийг ойлгуулж, тэдний онцгой зан чанарыг үнэлэж, үүнийг нь хөгжүүлэхээр загварчлагдсан.
КНХС-ийн хөтөлбөрүүд нь ядуурлын асуудлыг үндсээр нь авч үздэг бөгөөд урт хугацааны туршид хувь хүний бүх талын хөгжлийг дэмжих орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Та мөнгөө хэрхэн юунд зарцуулагдаж байгааг өөрийн биеэр харж, мэдрэх болно. КНХС нь Вьетнам болон Монгол улсад урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын нэг юм. Кристина болон түүний сан хүүхдийн зовлон зүдгүүрийг дэлхийн хэмжээнд онцлон харуулахаар чармайн ажилладаг. Ингэснээр Монгол болон Вьетнам улсын төрийн албан хаагчдын хувь хүний хандлагыг гэр оронгүй болон хүнд хүчир хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн төлөө өөрчлөх шаардлагатай байгааг ойлгуулж, соёл хоорондын харилцан ойлголцол, харилцаа холбоог идэвхижүүлэх замаар нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийхэд нөлөө үзүүлсэн.

Манай хамт олонтой холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.

 

Хэрхэн бэлэг гэрээслэж үлдээх вэ?

Бэлэг гэрээслэж үлдээхэд маш хялбар. Та гэрээслэлээ бичих үедээ эсвэл шинэчлэхдээ өмгөөлөгчдөө зорилгоо мэдэгдэхэд л хангалттай. Бидэнд заавал мэдэгдэх шаардлагагүй бөгөөд та хүссэн үедээ бодлоо өөрчилж болно. Бид таны гэрээслэлд зориулж дараах үг хэллэгийг санал болгож байна:

Миний бие Кристина Ноблийн Хүүхдийн санд (Британийн буяны байгууллагын бүртгэл: 1007484) Деодарын зам 38, Лондон хот, Их Британи, SW15 2NN өгнө.

а. Нийт хэмжээ (тоо болон үгээр); эсвэл
б. (тодорхой эд зүйл) эсвэл миний бүх эд хөрөнгө (үүнд агуулагдах зүйлс) бас тодорхой байршил (хөрөнгийн байршил)

b. Миний хөрөнгийн бүх үлдэгдлийг (тоо нэмэх эсвэл хувийг нь заах) (i) Кристина Ноблийн Хүүхдийн Сангийн буяны үйл ажиллагаанд зориулж, (ii) миний Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч тухайн хөрөнгийг КНХС-д бүрэн гаргаж өгнө.
Бидний зүгээс санал болгосон үг хэллэг нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсэх талаар өөрийн өмгөөлөгчөөс асууж лавлаарай. Нэмэлт асуулт байвал доорх маягтыг бөглөж манай хамт олонтой холбогдоно уу.

c. Миний хөрөнгийн бүх үлдэгдлийг (тоо нэмэх эсвэл хувийг нь заах) (i) Кристина Ноблийн Хүүхдийн Сангийн буяны үйл ажиллагаанд зориулж, (ii) миний Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч тухайн хөрөнгийг КНХС-д бүрэн гаргаж өгнө.

Бидний зүгээс хэрэглэх үг, хэллэг нь хариуцаж ажиллаж буй хууль ёсны төлөөлөгчөөр баталгаажуулахыг зөвлөж байна. Нэмэлт асуулт байвал доорх маягтыг бөглөж манай хамт олонтой холбогдоно уу.

see the impact

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!