ИРЭЭДҮЙН ХОЙЧ ҮЕДЭЭ САЙХАН ДЭЛХИЙГ БИЙ БОЛГОЖ ҮЛДЭЭХИЙН ТУЛД УРТ ХУГАЦААНЫ ӨВ
ЗАЛГАМЖЛАЛЫГ ҮЛДЭЭХ.

Өөрийн гэрээслэлдээ оруулах бэлэг нь маш олон хүүхдэд тулгарч буй эмгэнэлт бодит байдлыг өөрчлөх насан туршийн бэлэг байж болно. Таны бэлэг том эсвэл жижиг байх нь хамаагүй, ТАНЫ бэлэг маш том өөрчлөлтийг хийж чадна

Яагаад миний гэрээслэлд орох бэлэг КНХС-нд чухал гэж?

Таны гэрээслэлдээ оруулсан бэлэг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд илүү сайхан ертөнцийг бий болгоход тусална.

Таны гэрээслэлдээ оруулсан бэлэг бидний зорилтод бүлэг буюу хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн амьдралыг өөрчлөх, аврах, дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг бүрдүүлж өгдөг. Таны гэрээслэлд байгаа бэлэг нь тусламж хэрэгтэй хүүхдийн амьдралыг өөрчилнө гэдэгт итгэлтэй байж болно.

Би яагаад гэрээслэлдээ КНХС-нд бэлэг үлдээх ёстой вэ?

Бид 34 гаруй жил хүүхдүүдэд туслан ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхэд бүр аюулгүй болтол бид зогсохгүй.

КНХС-ийн хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн цогц арга барил нь бидний ажлын гол цөм бөгөөд бие махбодийн үндсэн хэрэгцээг хангахаар зогсохгүй анхаарал халамжийг үндсээр нь үзүүлж ажилладаг. Манай хөтөлбөрүүд нь бүх гайхалтай залуучуудаа бие бялдар, сэтгэл санааны хувьд өөр өөр хэрэгцээтэй хувь хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, тэдний онцгой зан чанарыг үнэлэж, түүнийг нь хөгжүүлэхээр зохион бүтээгдсэн.
КНХС-ийн хөтөлбөрүүд нь ядуурлын асуудлыг үндэсээр нь авч үздэг бөгөөд урт хугацааны туршид хувь хүний бүх талын хөгжлийг дэмжих орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Таны мөнгө хаашаа орж байгааг харж, мэдэрч, хүрч чадна.

КНХС нь Вьетнам болон Монгол улсад хамгийн урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын нэг юм. Кристина болон түүний Сангийн зүгээс дэлхийн хэмжээнд хүүхдүүдийн зовлон зүдгүүрийг онцлох хүчин чармайлт нь Вьетнам болон Монголын нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг идэвхжүүлэхэд тусалж, улмаар засгийн газрын төлөөлөгчдөөс авахуулаад нэн ядуу болон хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүд хүртэлх соёл хоорондын харилцан ойлголцол, харилцаа холбоо, хувь хүний хандлагын хэрэгцээ байгааг олон нийдэт сурталчилсан.

 

Яагаад миний гэрээслэлд орох бэлэг КНХС-нд чухал гэж?

Таны гэрээслэлдээ оруулсан бэлэг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд илүү сайхан ертөнцийг бий болгоход тусална.

Таны гэрээслэлдээ оруулсан бэлэг бидний зорилтод бүлэг буюу хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн амьдралыг өөрчлөх, аврах, дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг бүрдүүлж өгдөг. Таны гэрээслэлд байгаа бэлэг нь тусламж хэрэгтэй хүүхдийн амьдралыг өөрчилнө гэдэгт итгэлтэй байж болно.

Би яагаад гэрээслэлдээ КНХС-нд бэлэг үлдээх ёстой вэ?

Бид 34 гаруй жил хүүхдүүдэд туслан ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхэд бүр аюулгүй болтол бид зогсохгүй.

КНХС-ийн хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн цогц арга барил нь бидний ажлын гол цөм бөгөөд бие махбодийн үндсэн хэрэгцээг хангахаар зогсохгүй анхаарал халамжийг үндсээр нь үзүүлж ажилладаг. Манай хөтөлбөрүүд нь бүх гайхалтай залуучуудаа бие бялдар, сэтгэл санааны хувьд өөр өөр хэрэгцээтэй хувь хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, тэдний онцгой зан чанарыг үнэлэж, түүнийг нь хөгжүүлэхээр зохион бүтээгдсэн.
КНХС-ийн хөтөлбөрүүд нь ядуурлын асуудлыг үндэсээр нь авч үздэг бөгөөд урт хугацааны туршид хувь хүний бүх талын хөгжлийг дэмжих орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг. Таны мөнгө хаашаа орж байгааг харж, мэдэрч, хүрч чадна.

КНХС нь Вьетнам болон Монгол улсад хамгийн урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын нэг юм. Кристина болон түүний Сангийн зүгээс дэлхийн хэмжээнд хүүхдүүдийн зовлон зүдгүүрийг онцлох хүчин чармайлт нь Вьетнам болон Монголын нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг идэвхжүүлэхэд тусалж, улмаар засгийн газрын төлөөлөгчдөөс авахуулаад нэн ядуу болон хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүд хүртэлх соёл хоорондын харилцан ойлголцол, харилцаа холбоо, хувь хүний хандлагын хэрэгцээ байгааг олон нийдэт сурталчилсан.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаар манай хамт олонтой ЭНД дарж холбогдоно уу.

 

Хэрхэн гэрээслэлдээ бэлэг үлдээх вэ?

Гэрээслэлдээ бэлэг үлдээх нь амархан. Гэрээслэлдээ нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл шинээр гэрээслэл бичих гэж байгаа бол өөрийн өмгөөлөгчдөө хүсэл, зорилгоо мэдэгдэхэд хангалттай. Бидэнд заавал мэдэгдэх шаардлага байхгүй бөгөөд та хүссэн үедээ бодлоо өөрчлөх боломжтой.

Гэрээслэлд зориулж дараах үг хэллэгийг санал болгож байна.

Миний бие Кристина Ноблийн Хүүхдийн санд (Британийн буяны байгууллагын бүртгэл: 1007484) Деодарын зам 38, Лондон хот, Их Британи, SW15 2NN өгнө.

a. Нийт хэмжээ (тоо болон үгээр); эсвэл

b. б. миний байршилд (өмчийн байршлыг нэмэх) байдаг бүх өмч (үл хөдлөх хөрөнгийн нэрийг нэмэх)

c. Миний хөрөнгийн бүх үлдэгдлийг (тоо нэмэх эсвэл хувийг нь заах) (i) Кристина Ноблийн Хүүхдийн Сангийн буяны үйл ажиллагаанд зориулж, (ii) миний Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч тухайн хөрөнгийг КНХС-д бүрэн гаргаж өгнө.

Бидний зүгээс хэрэглэх үг, хэллэг нь хариуцаж ажиллаж буй хууль ёсны төлөөлөгчөөр баталгаажуулахыг зөвлөж байна. Нэмэлт асуулт байвал доорх маягтыг бөглөж манай хамт олонтой холбогдоно уу.

see the impact

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!