Latest Updates

КНХС-ийн дэлхий даяар зохион байгууллагддаг виртуаль арга хэмжээ болох Хүүхдийн төлөөх итгэл найдварын алхалтын талаар доорх видеоноос үзнэ үү.

КНХС-ийн Хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөр – түүний гайхалтай амжилтын түүхүүд


Хүүхдэд зөвхөн оршин тогтнох бус амьдрал бэлэглэх нь – КНХС-ийн “Sunshine” Нийгмийн болон Эрүүл мэндийн төв – Төслийн хамгийн сүүлийн үеийн тайланг эндээс. үзнэ үү.


КНХС-д сайн дурын ажил хийснээр ямар давуу талтай вэ? Доорх видеоноос сонсоно уу.

Манай түншүүд:

Бидэнд хүүхдийн амьдралд өөрчлөлт бий болгоход тусалдаг компани, байгууллагууд.
Бид тэдэнд гүнээ талархал илэрхийлж байна.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!