Сарын тогтмол хандив

Таны оруулсан хувь нэмэр тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд нэн чухал үйлчилгээг хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

Таны сар тутмын хандив нь дараах зүйлсэд зориулагдана:

Өндөр эрсдэлд байгаа хүүхдүүдийг амьдрах байр, асаргаа, боловсролоор хангана.
Орхигдсон эсвэл өнчин хүүхдүүдэд асрамж халамжийн төвөөр дамжуулан эрүүл мэндийн тусламж дэмжлэг үзүүлж, нэмэлт хоол тэжээлээр хангах
Тасралтгүй сурч хөгжих хэрэгцээ нь хангагдахгүй байгаа сурах хүсэл эрмэлзэлтэй хүүхдүүдэд боловсролын тэтгэлэг олгох
Эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлнэ.

Сар тутам хандив өгөх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

ҮР ДҮНТЭЙ

Та өдөр бүр хүүхдийн амьдралд итгэл найдвар бэлэглэх болно

ХЯМД

Өөрийн төсөвтөө тааруулан хандивын хэмжээг сонгох боломжтой

ЭНГИЙН

Бичиг баримт бүрдүүлж цагаа үрэхгүйгээр төлбөрийг сар тутам шууд татах нөхцөлтэй

ХЯЛБАР

Хандивын хэмжээгээ хүссэн үедээ өөрчлөх эсвэл цуцлах боломжтой

Таны сар тутмын хандив нь дараах зүйлсэд зориулагдана:

Provides a child with
an education for a month

Provides monthly life-saving medicine for an ill orphaned or abandoned child

Provides psychological counselling sessions for a child suffering from trauma

Buys text books, uniform
and stationary for 4 students

Supports an entire family with food for a whole month

Provides winter blankets, clothes and food supplies for a whole family in need

“Бид хүүхдүүдийн төлөө нэгдэж өөрсдийн ялгаатай байдлыг түр хойш нь тавиад бяцхан үрсээ хайрлах ёстой. Бид хүүхдүүдийг нөхцөлгүйгээр хайрлах ёстой. Тэдний бохир хувцасласан, хоол тэжээлийн дутагдалд орсон, өвчин зовлонтой эсэх аль нь байх нь чухал биш. Бидний хийж чадах зүйл бол тэднийг байгаагаар нь, хүүхэд гэдгээр нь хүлээж авах явдал юм. Хэрэв бид тэднийг болзолгүйгээр, хариу нэхэхгүйгээр хайрлаж л чадвал үүнийг дагаад тэдний бусад хэрэгцээ хангагдах болно.”

– Кристина Нобле –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!