Сар тутам хандивлах

Таны оруулсан хувь нэмэр тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд нэн чухал үйлчилгээг хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

Таны сар тутмын хандив нь дараах зүйлсэд зориулагдана:

Өндөр эрсдэлд байгаа хүүхдүүдийг амьдрах байр, асаргаа, боловсролоор хангана.
Хаягдсан эсвэл өнчин хүүхдүүдэд асрамж халамжийн төвөөр дамжуулан эрүүл мэнд, хоол хүнсний тусламж үзүүлнэ.
Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд боловсролын тэтгэлэг олгоно.
Эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлнэ.

Сар тутам хандив өгөх нь ямар ач холбогдолтой вэ?

ҮР ДҮНТЭЙ

Та өдөр бүр хүүхдийн амьдралд итгэл найдвар бэлэглэх болно

ХЯМД

Өөрийн төсөвтөө тааруулан хандивын хэмжээг сонгох боломжтой

ЭНГИЙН

Бичиг баримт бүрдүүлж цагаа үрэхгүйгээр төлбөрийг сар тутам шууд татах нөхцөлтэй

ХЯЛБАР

Хандивын хэмжээгээ хүссэн үедээ өөрчлөх эсвэл цуцлах боломжтой

Таны сар тутмын хандив нь дараах зүйлсэд зориулагдана:

Provides a child with
an education for a month

Provides monthly life-saving medicine for an ill orphaned or abandoned child

Provides psychological counselling sessions for a child suffering from trauma

Buys text books, uniform
and stationary for 4 students

Supports an entire family with food for a whole month

Provides winter blankets, clothes and food supplies for a whole family in need

“Бид хүүхдийн төлөө нэгдэх ёстой. Бяцхан үрсээ хайрлахын тулд бид өөр хоорондын ялгаагаа хойш тавих ёстой. Бид хүүхдүүдийг хариу нэхэхгүйгээр хайрлах ёстой. Тэд бохир хувцастай, өлссөн, ямар ч өвчин зовлонтой байх нь хамаагүй. Бидний хийж чадах зүйл бол тэднийг хүүхэд гэдгээр нь л хүлээж авах юм. Хэрэв бид буцалтгүй хайр энэрэл түгээж чадвал хүүхдийн бусад олон хэрэгцээ нь хангагдах болно.”

– Кристина Нобле –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!