СИНГАПУР

ХӨРӨНГӨ БОСГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Та Сингапур улсаас манай үйлсэд нэгдэж,
бодит өөрчлөлт бий болгох боломжтой

Насан туршид тань УРАМ ЗОРИГ өгөх, бусдад
туслахБОЛОМЖ хайж байна уу?

Англид сайн дурын ажил хийх

КНХС нь хүүхдүүдэд илүү гэрэлт ирээдүйг бий болгох зорилгоор Вьетнамд бүтэн жилийн турш олон төрлийн арга хэмжээ, кампанит ажил болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Бүхий л мэргэжлээр туслалцаа үзүүлэх хүсэлтэй хүмүүст бидний хаалга үргэлж нээлттэй.

Англид хандив босгох

КНХС нь дэлхий дээрх хамгийн эмзэг, зорилтот бүлгийн хүүхдүүд, тэдний ар гэрт нэн шаардлагатай тусламж үзүүлэх үйлсэд санхүүжилт босгож, бидэнд дэмжлэг үзүүлэх сайхан сэтгэлт хувь хүмүүс, байгууллагуудыг үргэлж эрэлхийлж байдаг. Та бараа бүтээгдэхүүн борлуулалт, загварын шоу, спорт өдөрлөгүүд зэрэг олон төрлийн арга хэмжээгээр дамжуулан КНСД-д хандив цуглуулж, тусламж зайлшгүй хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхөд хувь нэмэр оруулах боломжтой.

Contact our UK CNCF representatives below to find out more about volunteering in the UK, fundraising in the UK, donating to the UK for tax benefits or for any other questions you might have

Их Британи дахь КНХС-ийн төлөөлөгчидтэй танилцана уу

Christina Noble

Founder

Helenita Noble

CEO

Androula Pistolas

Manager

One Person Can Make A Difference From The UK.
You Can Make A Difference.

OUR PARTNERS:

Companies and institutions that help us make a difference.
We are deeply thankful to all of them.

Sign up to our local UK newsletter

Don’t miss out on our latest UK fundraising news,
upcoming UK fundraising events, campaigns and activities.

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!