Энд дарж үзнэ үү

Бидний ажил

Амьдралыг эмгэнэл, аюулаас хамгаалж, итгэл найдвар, боломж болгон өөрчлөх

One Woman. Orphaned. Marginalised. Denied A Childhood.

Travels to a post-war torn Vietnam.

Beginning with just one child, she sets out to help the lost and forgotten children.

To bitterly cold harsh Mongolia terrains she later travels alone.

And witnesses the absolute social-economic collapse of a country.

Immediately she creates a safe haven for destitute, orphaned and abandoned children.

Her impact grows to reach over 1,000,000 of the world’s most disadvantaged children and communities.

Her humanitarian work inspires every corner of the globe.

Her legacy continues to transform lives today.

One person can make a difference. It starts with you.

Нэг хүн өөрчлөлт авчирах боломжтой.
Өөрчлөлт таниас эхлэнэ.

1989 оноос хойш КНХС нь хөдөлмөр болон бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлтэй эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, сэтгэл санааны хэрэгцээг хангахад зориулан хүмүүнлэгийн гурван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Эрүүл мэнд

Боловсрол

Олон нийтийн хөгжил

Бидний нөлөөлөл

Үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 

гаруй төсөл бий болгосон

Эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, тэдний гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх төслүүдийн хүрээнд

гаруй хүүхдэд тусласан.

Нэг сая гаруй хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн амьдралд нөлөөлсөн.

Бидэнтэй нэгдэж дэлхийн хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, олон нийтэд хүрч ажиллахад туслаарай.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!