Provides a child with
an education for a month

Provides monthly life-saving medicine for an ill orphaned or abandoned child

Provides psychological counselling sessions for a child suffering from trauma

Buys text books, uniform
and stationary for 4 students

Supports an entire family with food for a whole month

Provides winter blankets, clothes and food supplies for a whole family in need

Нэгэнт амьжиргааны түвшнээс доогуур амьдарч байсан иргэдийн амьдрал харамсалтай нь цар тахлын улмаас улам дордсон. Багахан хэмжээний орлогын эх үүсвэр нь ч байхгүй болсон хүмүүс олон байна.

КНХС-ийн үзүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламж нь сургуулиас завсардах өндөр эрсдэлтэй, бүх төрлийн мөлжлөг, хүчирхийлэлд өртөх магадлал нь улам нэмэгдэж буй олон мянган хүүхдийг хамгаалах үндсэн зорилготой билээ.

YТаны өгсөн багахан ч болов хандив нийгэм дэх зорилтот бүлгийн хүүхэд болон тэдний гэр бүлийн амьдралыг өөрчлөхөд шууд хувь нэмэр болно. Ингэснээр тэд аюулгүй, боловсролтой, цар тахлын хүнд хэцүү нөхцөлийг даван туулах чадвартай болох бөгөөд улмаар ядуурлын тойргоос гарах гол хүчин зүйл болох юм.

 

#ХамтдааХүчтэй

 

КНХС-ийн Хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөр
хүмүүсийн амьдралыг хэрхэн өөрчилсөн тухай

түүхийг доорх видеоноос үзнэ үү.

 

One Person Can Make A Difference.

You Can Make A Difference. 

www.cncf.org

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!