Provides a child with
an education for a month

Provides monthly life-saving medicine for an ill orphaned or abandoned child

Provides psychological counselling sessions for a child suffering from trauma

Buys text books, uniform
and stationary for 4 students

Supports an entire family with food for a whole month

Provides winter blankets, clothes and food supplies for a whole family in need

Цар тахал гарснаас хойш амьжиргааны түвшингөөс доогуур орлоготой айл өрхүүдийн амьдралын чанар, чадамж улам л дордсон. Тэдний дийлэнх нь орлогын эх үүсвэрээ бүр мөсөн алдсан. КНХС-аас үзүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээний гол зорилго нь сургууль завсардах, бүх төрлийн хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй байгаа олон мянган хүүхдүүдийг хамгаалах явдал юм. Таны өгөх хандив тусламж хамгийн эмзэг хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлийн амьдралыг өөрчлөхөд тодорхой хэмжээнд хувь нэмрээ оруулах болно. Таны дэмжлэг тэднийг эрүүл аюулгүй орчинд байлгах, сурч боловсрох нөхцөл боломжоор хангах, цар тахлыг даван туулахад туслах болно. Ингэснээр тэд өөрсдийн хүчээр ядуурлын тойргоосоо гарч, сэтгэл өөдрөг амьдрах боломжтой болох юм. Таны хандив тэдний гэрэлт ирээдүйд хүрэх замд чухал нөлөө үзүүлнэ.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!