Ивээн тэтгэгч болсноор хүүхдийн амьдралд эерэг өөрчлөлт авчирна

Та хүүхэд ивээн тэтгэснээр хүүхдийг тодорхой нэг талаар нь тасралтгүй дэмжиж, оруулсан хандивынхаа үр нөлөөг тодорхой хугацааны туршид харах боломжтой.

OneНэг ч гэсэн хүн томоохон өөрчлөлтийг бий болгож чадна. Та тэдний нэг болоорой.

Хүүхэд ивээн тэтгэх

Сувилагч ивээн тэтгэх

Нярайн ор ивээн тэтгэх

Эмч ивээн тэтгэх

Боловсролын тэтгэлэг ивээн тэтгэх

Намайг анх эхэлж байхад хүмүүс миний хийхийг хүссэн бүхнийг боломжгүй гэж хэлж байсан. “Чи ганцаараа яаж хийхэв дээ” гэдэг байв. Гэтэл намайг хүүхэд байхад миний зовлон, шаналалыг ойлгох ганц л хүн, намайг хайрлах нэг л хүн хэрэгтэй байсан. Ганц гэдэг тоо бол маш чухал. Ганцууд нийлж байж олуулаа болдог.”

– Кристина Нобле –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!