Bảo trợ có nghĩa là thay đổi cuộc sống

Tài trợ hoặc Bảo trợ là hỗ trợ một lĩnh vực cụ thể, đang diễn ra và xem tác động khoản đóng góp của bạn theo thời gian.

Một người có thể làm nên tác động tích cực. Nó có thể bắt đầu từ bạn.

Sponsor A Child

Sponsor A Nurse

Sponsor A Cot

Sponsor A Doctor

Sponsor A Scholarship

Khi tôi bắt đầu, mọi người nói những gì tôi muốn làm là không thể. “Bạn chỉ có một mình” họ nói. Nhưng khi còn bé, tôi chỉ cần một người hiểu được nỗi khổ và niềm đau của tôi, một người yêu thương tôi. Một là rất quan trọng. Nhiều cái “Một” như thế, và cộng lại sẽ làm được điều to lớn. ”

– Christina Noble –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!