GIVE A GER

Give A Home This Christmas..

“Үнэлж барашгүй эр зориг, сэтгэлийн хат гаргасны хүчинд хүүхдүүд маань ядуурлаас өөрсдийгөө аварч, асар их бэрхшээлийг даван туулж, ихэнх нь зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө бус тэдний гэр бүл, ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө ядуурлын тойргийг эвдэж, баатарлагаар амьдарч байна. КНХС боломж бололцоо бүрдүүлдэг бол хүүхдүүд өөрсдөө хамгийн гол ачааг үүрч гардаг нь бидний эрхэм зорилгын үндэс суурь юм. Хүүхэд бол биднийг цаашид шантрахгүйгээр амьдрах гол шалтгаан, хөдөлгөгч хүч, хүсэл эрмэлзэл маань билээ.”

– Хеленита Нобле, КНХС-ийн Гүйцэтгэх захирал –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!