Cảm ơn bạn đã liên hệ với CNCF về việc bắt đầu hành trình tài trợ của mình để thay đổi cuộc sống của trẻ em.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi, một thành viên của nhóm sẽ liên hệ trực tiếp trong vòng 3 ngày làm việc.
Cảm ơn bạn.

 

“Khi tôi trở thành nhà bảo trợ của Altan, gia đình em đang rơi vào tuyệt vọng. Tôi đã theo dõi tác động nhờ sự hỗ trợ của mình trong những năm qua và rất tự hào khi Altan lớn lên thành một chàng trai trẻ đầy cảm hứng, hiện là một Giám đốc Tài chính đầy bản lĩnh. Đối với tất cả những người đang cân nhắc việc nhận đỡ đầu một đứa trẻ, đừng đắn đo – đó là trải nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời tôi. “

CNCF Child Sponsor

 

“Nhà bảo trợ quốc tế đã đồng hành cùng em tại những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, đồng thời đã hỗ trợ em về tài chính cũng như tinh thần. Em cảm thấy rất biết ơn. Nhờ sự giúp đỡ này, em đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

– Một trẻ từng là đối tượng thụ hưởng của chương trình Bảo trợ Trẻ em chụp ảnh cùng nhà tài trợ của mình tại Lễ Tốt nghiệp Đại học –

“Khi tôi trở thành nhà bảo trợ của Altan, gia đình em đang rơi vào tuyệt vọng. Tôi đã theo dõi tác động nhờ sự hỗ trợ của mình trong những năm qua và rất tự hào khi Altan lớn lên thành một chàng trai trẻ đầy cảm hứng, hiện là một Giám đốc Tài chính đầy bản lĩnh. Đối với tất cả những người đang cân nhắc việc nhận đỡ đầu một đứa trẻ, đừng đắn đo – đó là trải nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời tôi. “

CNCF Child Sponsor

 

“Nhà bảo trợ quốc tế đã đồng hành cùng em tại những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, đồng thời đã hỗ trợ em về tài chính cũng như tinh thần. Em cảm thấy rất biết ơn. Nhờ sự giúp đỡ này, em đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

– Một trẻ từng là đối tượng thụ hưởng của chương trình Bảo trợ Trẻ em chụp ảnh cùng nhà tài trợ của mình tại Lễ Tốt nghiệp Đại học –

Xem cảm nghĩ của Tiến Tại đây 

“Mọi trẻ em đều có quyền được ngủ trên chiếc gối êm ái mỗi đêm, cùng sự bình yên trong tâm hồn, và cảm giác được yêu thương, được an toàn và được bảo vệ”.

– Christina Noble –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!