Với những người không tiện đi mua sắm trực tiếp, bạn vẫn có thể giúp gây quỹ cho Hiệp hội bằng cách mua sắm trực tuyến từ sự thoải mái tại nhà của bạn! Truy cập Amazon Smile tại đây và mua sắm như bình thường, sau đó Amazon sẽ tặng 0,5% giá mua ròng cho Hiệp hội. Ngoài ra, bạn có thể mua sắm trực tuyến tại nhiều cửa hàng yêu thích của mình thông qua Give as you Live và Hiệp hội sẽ nhận được khoản đóng góp mà bạn không phải trả thêm chi phí nào!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!