Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 11, Hiệp Hội Christina Noble đã có chuyến dã ngoại lần thứ năm với Hiệp hội Golf Chiều Thứ Tư (WAGS) Hong Kong – Official Page tại Kau Sai Chau, Sai Kung. Sự kiện này trở nên lớn hơn mỗi năm và nó đã trở thành sự kiện chơi gôn nghiệp dư lớn nhất Hồng Kông và là một dịp duy nhất để tất cả kết nối với nhau trong một môi trường thoải mái và tuyệt đẹp. Sự kiện chơi golf từ thiện 2021 được tổ chức cùng với những người bạn của chúng tôi tại Techtronic Industries – Techtronic Industries – TTI và quyên góp được 255.000 USD, một đóng góp tuyệt vời cho công việc mà Quỹ đảm nhận.

Hỗ trợ này sẽ được áp dụng trên một số sáng kiến ​​tác động bền vững của CNCF. Một điểm nổi bật của sự kiện là “SpeedPledge” dài 8 phút, gây quỹ để hỗ trợ 24 thanh niên có triển vọng theo học Đại học trong 4 năm thông qua Chương trình Học bổng Giáo dục của CNCF.

CNCF hướng tới việc thúc đẩy tác động tích cực và chúng tôi tận tâm mang đến sự thay đổi lâu dài cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Sự kiện này giờ đây là một di sản đầy cảm hứng mà WAGS nên rất tự hào – WAGS không chỉ là một cộng đồng chơi gôn, sự tham gia và gây quỹ của họ tiếp tục mang lại hy vọng và hỗ trợ thực sự cho trẻ em và cộng đồng kém may mắn. Cảm ơn WAGS và tất cả các nhà tài trợ tuyệt vời đã đóng góp cho sự kiện và làm cho tác động này trở nên khả thi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!