LỜI KÊU GỌI CỦA CEO HELENITA NOBLE: QUÂN ĐỘI ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI KÊU GỌI CỦA CEO HELENITA NOBLE: QUÂN ĐỘI ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Toàn bộ khoản quyên góp cho Chiến dịch Cứu trợ khẩn cấp sẽ trực tiếp giúp đỡ trẻ em và các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn. www.cncf.org/emergency-appeal Mặc dù Việt Nam và Mông Cổ đã có những nỗ lực đáng kể từ tháng 1 năm 2020 để giảm thiểu sự lây lan của vi rút...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!