TẠO TRANG GÂY QUỸ CỦA BẠN

Chúng tôi tự hào được hợp tác với Give Lively để thúc đẩy hoạt động gây quỹ này.
Give Lively cung cấp tính năng Peer-to-Peer Fundraising với chi phí bằng 0 để số tiền mà bạn kêu gọi được sẽ giúp ích nhiều hơn cho hoạt động chúng tôi.

Tạo một tài khoản Give Lively để thiết lập và chạy trang của bạn.
Sau đó, cá nhân hóa nó và chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội, qua email và qua văn bản!
Kêu gọi hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của
bạn và phổ biến thông tin về Chiến dịch gây quỹ của bạn.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!