Báo cáo Dự án Việt Nam

Giáo dục

Chương trình bảo trợ trẻ em

Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

Chương trình học bổng giáo dục

Trường tiểu học Ánh Sáng

Chăm sóc sức khỏe

Trao đổi Y tế & Chương trình Hỗ trợ Y tế

Trung tâm Y tế & Xã hội

​Phát triển cộng đồng

Các dự án vốn

Mái Ấm Ánh Sáng

Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh

Báo cáo Dự án Mông Cổ

Phát triển cộng đồng

Làng Ger bầu trời xanh

Chương trình Give-A-Ger

Giáo dục

Chương trình nghệ thuật và âm nhạc

Trường mẫu giáo Blue Skies

Chương trình Giáo dục Nhà tù Nam sinh

Chương trình bảo trợ trẻ em

Chương trình học bổng giáo dục

Chăm sóc sức khỏe

Chương trình chăm sóc sức khỏe

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!