CNCF vui mừng thông báo rằng số tiền $ 83,000 USD đáng kinh ngạc và rất cần thiết đã được huy động từ sự kiện ảo toàn cầu đầu tiên của chúng tôi, Sự kiện Đi bộ thắp sáng Hy vọng Trẻ thơ vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5. Cảm ơn tất cả các gia đình và bạn bè đã giúp tạo ra sự khác biệt sâu sắc và lâu dài cho cuộc đời của một đứa trẻ. Đối với những người đã tham gia cùng chúng tôi, chúc mừng họ đã đạt được khoảng cách đã cam kết trong cái nóng ký lục vào tháng Năm ở Hồng Kông! Bất chấp cái nóng, quyết tâm của những người ủng hộ chúng tôi trong việc đi bộ ảo từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ulaanbaatar của chúng tôi đã thực sự truyền cảm hứng. Cùng với những người tham gia đến từ 24 quốc gia, chúng tôi ta không chỉ đã đi đến Mông Cổ mà còn đến đó và quay về ! Đó là một thành tích rất ấn tượng với tổng cộng 10.000km trong một ngày. Chúng tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của mọi người trong việc giúp nâng cao nhận thức và quỹ để ngăn chặn nạn bóc lột và buôn bán trẻ em.

Đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ sự kiện SHOEfabrik, Hiệp hội Golf Chiều Thứ Tư Hồng Kông (WAGS), Dragon Capital, AustCham Mongolia, Preston Rowe Paterson, Valocity, ODM group, Mindsparkz, Little Steps Asia, The Parrish Family và The Lawn Club, đã chia sẻ trong sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho mọi trẻ em tuổi thơ và tương lai mà chúng xứng đáng được hưởng.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!