Đi bộ, Đạp xe, Chạy, Bơi, Chèo hoặc Nhảy! Và đóng góp vì trẻ em. Sự kiện toàn cầu ảo của chúng tôi vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, tham gia giải Đi bộ Thắp sáng hy vọng Trẻ thơ, bạn, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn có thể thực hiện bất kỳ thử thách thể chất nào do bạn lựa chọn, tùy chọn khoảng cách trong cùng một ngày để đóng góp hỗ trỡ cho trẻ em dễ bị tổn thương. 100% số tiền huy động được từ những người tham gia, trừ đi bất kỳ khoản phí giao dịch nào xảy ra, sẽ trực tiếp dùng để bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương khỏi nạn buôn bán, bóc lột và lạm dụng trẻ em. Giúp mang lại cho trẻ em tuổi thơ và tương lai mà chúng xứng đáng được hưởng.

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký ngay hôm nay tại www.childrenswalkforhope.com

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!